Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ


 Παιδιά σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και σας προτείνουμε τα εξής λογοτεχνικά βιβλία :LEVEL 1 PRE-A1( JUNIOR A)

1.    The Three Little Pigs with Audio CD(New Editions)
2.    Little Red Riding Hood with Audio CD(New Editions)
3.    Goldilocks and the Three Bears with Audio CD(New Editions)
4.    The Ugly Duckling with Audio CD(New Editions)
5.    Jack and the Beanstalk with Audio CD(New Editions)
6.    Aladdin (MM Publications )

LEVEL 2 PRE A1 (JUNIOR B)

1.    Hansel and Gretel with Audio CD(New Editions)
2.    Sinbad the sailor with Audio CD(ε New Editions)
3.    Snow White and the Seven Dwarfs with Audio CD(New Editions)
4.    Sleeping Beauty with Audio CD(New Editions)
5.    Puss in Boots with Audio CD(New Editions)
6.    The Tin Soldier(MM Publications )

A CLASS

1.    The Adventures of Captain Crossbones( Burlington Books )
2.    The Railway Children(  Burlington Books )
3.    Five Children and it(Burlington Books )
4.    The Mummy’s secret (Burlington Books )
5.    Lost in the Jungle (Burlington Books )
6.    Message in the Sky  (  Burlington Books )
7.    The happy Prince with Audio CD(New Editions)
8.    Heidi with Audio CD(New Editions)
9.    Aladdin and the Lamp with Audio CD(New Editions)
10. Alice in Wonderland with Audio CD(New Editions)
11. Ali Baba and the Forty Thieves with Audio CD(New Editions)
12. Pinocchio with Audio CD(New Editions)
13. The three spinners with Audio CD(New Editions)
14. White Fang (Express Publishing)
15. Peter pan (Express Publishing )
16. The Fisherman & the Fish

B CLASS

1.    Anne of Green Gables (Burlington Books)
2.    Jenny Abel and the Snisster  Mystery Burlington Books)
3.    The Secret Garden (Burlington Books)
4.    The  Voyages of Sinbad the Sailor with Audio CD(New Editions)
5.    Black Beauty  with Audio CD(New Editions)
6.    The Magic Pen(Burlington Books)
7.    The adventures of Tom Sawyer (Burlington Books)
8.    The Secret of White Mountain (ε Burlington Books)
9.    Around The Word In 80 Days (Express Publishing)
10. Oliver Twist (Express Publishing)
11. Treasure Island (Express Publishing)
12. Mysterious Island (Express Publishing)
13. A Midsummer Night’s Dream(express Publishing )
14. Beauty and the Beast (Express Publishing )
15. Simon Decker & the Secret Formula (Express Publishing )
16. The Table the Ass and the Stick(MM Publications )
C CLASS

1.    The Challenge(εκδόσεις Burlington Books)
2.    The Picture of Dorian Gray(εκδόσεις Burlington Books)
3.    A Dream Come True (Burlington Books)
4.    The Phantom of the Opera(Burlington Books)
5.    Danger at Shark Rock(Burlington Books)
6.    A Sherlock Holmes Collection (Burlington Books)
7.    The Phoenix and the Carpet with Audio CD(New Editions)
8.    Twelfth Night with Audio CD(New Editions)
9.    David Copperfield (Express Publishing)
10. Mowgli (Express Publishing)
11. Romeo & Juliet (Express Publishing)
12. The Prisoner of Zenda (Express Publishing )
13. Huckleberry Finn (Express Publishing )
14. Sivka –Burka (Express Publishing )
15. The lost Word (Express Publishing )
16. 20.000 Leagues under the Sea(Express Publishing )

D CLASS

1.    A safari Mystery (Burlington Books)
2.    The man in the Iron Mask ( Burlington Books)
3.    .The Hacker Kidnapped (Burlington Books)
4.    The Three Musketeers with Audio CD(New Editions)
5.    Great Expectations with Audio CD(New Editions)
6.    Jane Eyre (Express Publishing)
7.    Little Women(Express Publishing)
8.    Moby Dick(Express Publishing)
9.    Macbeth (Express Publishing)
10. Kidnapped (Express Publishing )
11. The Prince and the Pauper (Express Publishing)

E CLASS

1.    Good Wives (Express Publishing)
2.    The Phantom of the Opera(Express Publishing)
3.    Pride & Prejudice (Express Publishing)
4.    The Merchant of Venice(Express Publishing )
5.    Pygmalion (Express Publishing )

LEVEL B2 (FCE/ECCE/LOWER)

1.    ’’The woman in white “ by Wilkie Collins
2.    ”Creat Expectations “ by Charles Dickens
3.    ”The Citadel “ by A .J. Cronin
4.    A Connecticut Yankee in King (New Editions)
5.    Arthur’s Court with Audio CD(New Editions)
6.    Hamlet (Express Publishing )

LEVEL C1(Advanced)

1.    Of Mice and Men “ by John Steinbeck
2.    The Pelican Brief “ by John Crisham
3.    Tale of Two Cities (Express Publishing)
4.    Wuthering Heights (Express Publishing)
5.    The Man in the Iron Mask (Express Publishing )LEVEL C2 (Proficiency )
1.    ”Cirl with a Pearl Earring “ by Tracy Chevalier
2.    The Cryptographer “ by Tobias Hill
3.    Goodnight Mister Tom “ by Michelle Magorian
4.    The Heart of Darkness with Audio CD(New Editions)


 LEVEL B2 (FCE/ECCE/LOWER)

1.’’The woman in white “ by Wilkie Collins
2.”Creat expectations “ by Charles Dickens
3.”The Citadel “ by A .J. Cronin

LEVEL C1(Advanced)

1.”Of Mice and Men “ by John Steinbeck
2.”The Pelican Brief “ by John Crisham

LEVEL C2 (Proficiency )

1.”Cirl with a Pearl Earring “ by Tracy Chevalier
2.”The Cryptographer “ by Tobias Hill
3.”Coodnighit Mister Tom “ by Michelle MagorianΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΜΟΝΑΚΗ!!!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου